Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

χειρουργός σπονδυλικής στήλης
ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές

Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική τεχνολογική πρόοδος, ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικής. Η πρόοδος αυτή έχει ενισχύσει την στροφή προς τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες πλέον εφαρμόζονται και στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης. Ένας μεγάλος αριθμός από επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης πλέον μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας, για την αντιμετώπιση πλήθους παθολογιών κι επιβλαβών καταστάσεων. Αυτές οι χειρουργικές προσεγγίσεις στοχεύουν στη μείωση του τραυματισμού των ιστών, του μετεγχειρητικού πόνου και του χρόνου ανάρρωσης, ενώ επιτυγχάνουν ανώτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις παραδοσιακές ανοιχτές επεμβάσεις. Η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της νευροχειρουργικής που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η δισκοκήλη, η σπονδυλική στένωση, η σπονδυλολίσθηση, τα κατάγματα ή οι όγκοι σπονδυλικής στήλης και πλήθος άλλων. Το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο, αν και αποτελεσματικό, συχνά περιλαμβάνει μεγάλες τομές, εκτεταμένο τραυματισμό των μυών και των παρακείμενων μαλακών ιστών. Η άνοδος των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή, καθώς επιτρέπει σε κάθε νευροχειρουργό – χειρουργό σπονδυλικής στήλης να επιτύχει τους χειρουργικούς του στόχους μέσω μικρότερων τομών και με λιγότερη διάσπαση των ιστών. Η πραγματοποίηση σαφώς ελαττωμένου μεγέθους τομών επιτυγχάνεται με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης καθώς και εξειδικευμένων και ειδικών χειρουργικών εργαλείων.

Νευροχειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 

Εκτός από την μικροδισκεκτομή, τις επεμβάσεις ενδοσκοπικής χειρουργικής όπως η ενδοσκοπική δισκεκτομή και την κυφοπλαστική, πρόσθετες ειδικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

  • Η οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία: Στην μέθοδο αυτή, με τη βοήθεια του μικροσκοπίου ή του ενδοσκοπίου, και με τη χρήση ειδικών εργαλείων, χωρίς καταστροφή των μυών και χωρίς καταστροφή των οπισθίων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης (δηλαδή των οστών και των συνδέσμων) αφαιρείται ο μεσοσπονδύλιος δίσκος και στη θέση του τοποθετούνται ειδικοί αυτοσυγκρατούμενοι κλωβοί με οστικό μόσχευμα με σκοπό την διατήρηση του ύψους του σπονδύλου και την τελική αντικατάσταση του δίσκου από οστό. Οι ειδικοί αυτοί κλωβοί ρυθμίζονται επίσης στην λόρδωσή τους, έτσι ούτως ώστε να αποκατασταθεί, κατά το δυνατόν, η φυσιολογική ανατομία του μεσοσπονδυλίου διαστήματος.
  • Η διαδερμική οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία: Στην μέθοδο αυτή τοποθετούνται κοχλίες (βίδες) τιτανίου στους σπονδύλους, χωρίς την κλασσική τομή και αποκόλληση των μυών αλλά διαδερμικά , με τη βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος και ειδικών υλικών.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη νευροχειρουργική της σπονδυλικής στήλης επικεντρώνονται στη διατήρηση των ανατομικών δομών και της λειτουργικής ακεραιότητας. Αυτή η προσέγγιση ελαχιστοποιεί τη μυϊκή βλάβη, την απώλεια αίματος και τον κίνδυνο μόλυνσης, οδηγώντας σε ταχύτερη ανάρρωση και μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο για τον ασθενή.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα των ελάχιστων επεμβατικών τεχνικών περιλαμβάνουν:

  • Μικρότερη αποκόλληση και καταστροφή των μυών και των παρακείμενων ιστών         
  • Ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου
  • Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης
  • Μείωση του κινδύνου εμφάνισης μετεγχειρητικών λοιμώξεων
  • Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Ταχύτερη επιστροφή στην εργασία
  • Μικρότερου μεγέθους τομές, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη ενός σαφώς βελτιωμένου αισθητικού αποτελέσματος

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη νευροχειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχουν εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας πολυάριθμα πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο. Υιοθετώντας τις αρχές του μειωμένου τραύματος των ιστών και της διατήρησης των ανατομικών δομών, διευκολύνεται η επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων που ταυτόχρονα προάγουν την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.