Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

χειρουργός σπονδυλικής στήλης
Δρ. Μάριος Θεολόγου

Δρ. Μάριος Θεολόγου

 • Υπεύθυνος Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Αντιμετώπισης Σπονδυλικής Στήλης στην Κλινική Αθηνών Λευκός Σταυρός
 • Διεθνής Εκπαιδευτής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης
 • Αριστούχος Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Νευροχειρουργός
 • Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Ο Δρ. Μάριος Θεολόγου είναι Νευροχειρουργός, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης και Διεθνής Εκπαιδευτής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης. Εξειδικεύεται στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης και είναι επίσης υπεύθυνος του Ενδοσκοπικού Τμήματος, της Νευροχειρουργικής Κλινικής, στον Λευκό Σταυρό Αθηνών. Ο Δρ. Μάριος Θεολόγου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του στην Νευροενδοσκόπηση.

Τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα περιλαμβάνουν μια πληθώρα δημοσιευμένων ερευνών, που τονίζουν τον ρόλο του στην ανάπτυξη νέων παραδειγμάτων θεραπείας για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές προσπάθειες του Δρ. Μάριου Θεολόγου επεκτείνονται στη διδασκαλία και την καθοδήγηση επίδοξων νευροχειρουργών και ορθοπεδικών χειρουργών, με ενασχόληση στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, ενσωματώνοντας τη δέσμευσή του να προάγει την επόμενη γενιά επαγγελματιών γιατρών στην πλήρως ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

 ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακό Επίπεδο:
  • Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) – Εξέταση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (2016)

  • Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας – Εξέταση Ιατρικής Άδειας (2014)

  • Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Σερβία (2006 – 2014)

 
Μεταπτυχιακό Επίπεδο: 
  • Πρόγραμμα Ειδικότητας Νευροχειρουργικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Β’ Νευροχειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (2017-2023).
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στη Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας (2021) – Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διατριβή: Ενδοσκοπική στομία της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου με ή χωρίς καυτηριασμό των χοριοειδών πλεγμάτων στην αντιμετώπιση της παιδιατρικής υδροκεφαλίας. Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-Ανάλυση
  • Διδακτορικές σπουδές (PhD) στη Νευροενδοσκόπηση (2018-2023) – Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Νευροεπιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – ΑΔ: 4599
  • Διατριβή: Μικροανατομικές, απεικονιστικές και νευροενδοσκοπικές συσχετίσεις του εδάφους της 3ης κοιλίας.
  • Πρόγραμμα εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης RIWOspine – Εκπαίδευση στην Πλήρη Ενδοσκοπική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης, Herne/Knittlingen, Γερμανία (2023).
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Νευροχειρουργικό Τμήμα, Λευκός Σταύρος, Κλινική Αθηνών, Ελλάδα (2024- έως σήμερα), ως Υπεύθυνος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης
 • Τμήμα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης και Θεραπείας Πόνου, Κλινική Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Νοσοκομείο St. Anna, Herne, Γερμανία (εξειδικευμένη μετεκπαίδευση)
 • Β’ Νευροχειρουργική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (2018-2023)
 • Ε’ Χειρουργική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (2017-2018)
 • Τμήμα Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων, Λειτουργικής Νευροχειρουργικής και Χειρουργική Διαχείρισης Πόνου, Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Κλινικό Κέντρο Σερβίας, Βελιγράδι, Σερβία (2014-2015)
 • Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής, Υπουργείο Υγείας, Δημοκρατία της Σερβίας (2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία:
  1. Θεολόγου Μ, Τσιτούρας Β. Νευροενδοσκόπηση. Οδηγός Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής. Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Επιτροπή Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής και Διαταραχών Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού. Διαθέσιμο στο: http://www.enxe.gr/102412/
Δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:
  1. Theologou M, Varoutis P. Full Endoscopic anterior cervical discectomy versus anterior cervical discectomy with fusion. A systematic review. Turkish Neurosurgery 2023. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.44424-23.2 
  2. Theologou M, Varoutis P, Tsitouras V. Staged Neuroendoscopic Management of a Dandy Walker Malformation Case Presenting with Complex Hydrocephalus. Archivos De Neurociencias. 2023. doi: 10.31157/an.v1iInpress.628 
  3. Theologou M, Perez Ruiz JD, Varoutis P, Flaris N, Skoulios N. An unusual diffuse CD34 staining in an olfactory groove cellular schwannoma: Case report. Archivos De Neurosciencias. 2023. doi: 10.31157/an.v1iInpress.474
  4. Theologou M, Kouskouras K, Natsis K, Varoutis P, Zaggelidou E, Tsonidis Ch. Microanatomic Morphometric Chaacteristics of the Third Ventricle Floor. Brain Sci. 2023;13:580. doi: 10.3390/brainsci13040580. 
  5. Theologou M, Natsis K, Kouskouras K, Chatzinikolaou F, Varoutis P, Skoulios N, Tsitouras V, Tsonidis C. Cerebrospinal Fluid Homeostasis and Hydrodynamics: A Review of Facts and Theories. Eur Neurol. 2022;85(4):313-325. doi: 10.1159/000523709. 
  6. Giagtzidis I, Theologou M, Papoutsis I. et al. Cleaning up the chimney: Early renal stent graft thrombosis following endovascular treatment of a juxtarenal aortic aneurysm with the chimney technique. Cureus. 2024;16(2):e54669. doi:10.7759/cureus.54669. 
  7. Anestis D, Tsitsopoulos P, Foroglou N, Tsatali M, Marinos K, Theologou M, Tsonidis Ch. Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Greek Version of the “Full Outline of Unresponsiveness Score”: A Prospective Observational Clinimetric Study in Neurosurgical Patients. Neurocrit Care. 2022 Apr;36(2):584-594. doi: 10.1007/s12028-021-01342-w. 
  8. Papaevangelou G, Theologou M, Tsonidis C. Citrobacter Koseri-Induced Diffuse Infantile Pneumocephalus: Clinical Image. Pediatr Neurosurg. 2020;55(4):234-236. doi: 10.1159/000511290. 
  9. Tsitsopoulos P, Marinos K, Chochliourou E, Theologou M, Nikolaidou C, Sdougka M, Tsonidis Ch. Infantile Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor of the Spine Presenting with Acute Hydrocephalus. Pediatr Neurosurg. 2020;55(5):313-318. doi: 10.1159/000511423. 
  10. Karkos CD, Pepis PD, Theologou M, Ballas K, Petras P, Arapoglou S, Giagtzidis IT, Mitka M, Pliatsios I, Papazoglou KO, Kambaroudis AG. Retroperitoneal Liposarcoma Masquerading as an Impending Rupture of Inflammatory Abdominal Aortic Aneurysm. Ann Vasc Surg. 2019 Apr;56:354.e21-354.e23. doi: 10.1016/j.avsg.2018.08.103. 
  11. Theologou M, Theologou Th, Skoulios N, Mitka M, Karanikolas N, Theologou A, Georgiou E, Matejic S, Tsonidis Ch. Long-term Outcome Following Three-Level Stand-Alone Anterior Cervical Discectomy and Fusion: Is Plating Necessary? Asian J Neurosurg. 2020 Aug 28;15(3):554-559. doi: 10.4103/ajns.AJNS_196_19.
  12. Theologou M, Theologou T, Zevgaridis D, Skoulios N, Matejic S, Tsonidis C. Pedicle screw placement accuracy impact and comparison between grading systems. Surg Neurol Int. 2017 Jun 27;8:131. doi: 10.4103/sni.sni_85_17.
  13. Theologou M, Zevgaridis D, Theologou T, Tsonidis C. Severe cervical spondylotic myelopathy with complete neurological and neuroradiological recovery within a month after surgery. J Surg Case Rep. 2016 Nov 24;2016(11):rjw202. doi: 10.1093/jscr/rjw202. Erratum in: J Surg Case Rep. 2016 Dec 31;2016(12 ).
  14. Micovic M, Zivkovic B, Theologou M, Bascarevic V, Rasulic L. Cranial remodeling surgery in patient with large arachnoid cyst. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2015; 76 – A068. doi: 10.1055/s-0035-1566387.
  15. Bascarevic V, Micovic M, Zivkovic B, Vujotic L, Jovanovic I, Bogdanovic I, , Savic A, Theologou M, Stanimirovic A, Rasulic L. Six years of surgical treatment of patients with focal pharmacoresistant epilepsy:single-center experience. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2015; 76 – A034. doi: 10.1055/s-0035-1566353.
  16. Jović NJ, Theologou M. The miracle of the black leg: Eastern neglect of Western addition to the hagiography of Saints Cosmas and Damian. Acta Med Hist Adriat. 2015;13(2):329-44. PMID: 27604202. 
Δημοσιευμένα επιστημονικά φυλλάδια:
  • Θεολόγου Μ, Σκούλιος Ν. Οδηγός ασθενών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (2020)
  • Τσίτουρας Β, Θεολόγου Μ, Βαρούτης Π, Τσονίδης Χ. Ενδείξεις αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Τομογραφίας εγκεφάλου σε ασθενείς με τραύματα. Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (2020)
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας των προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Νευροεπιστημών – Νευροχειρουργικές Διαλέξεις- Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2021). Θέμα: Αιτίες υδροκεφαλίας και στρατηγικές θεραπείας.
 • Διεθνής εκπαιδευτής πλήρως ενδοσκοπικής αντιμετώπισης παθήσεων σπονδυλικής στήλης της RIWOspine Alliance από το 2023.
 • Διεθνής Κλινικός Σύμβουλος RIWOspine Alliance από το 2023.

(Δρ. Μάριος Θεολόγου – Βιογραφικό – Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2024)