Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

χειρουργός σπονδυλικής στήλης
ενδοσκοπικη δισκεκτομή

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Η κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου ή αλλιώς δισκοκήλη είναι μια κοινή αιτία πόνου στη μέση και ριζοπάθειας. Η συγκεκριμένη πάθηση στην πλειοψηφία της αντιμετωπίζεται επιτυχώς συντηρητικά, με προσαρμογή των δραστηριοτήτων, χορήγηση αντιφλεγμονώδους κι αναλγητικής αγωγής, φυσιοθεραπεία και επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών. Ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις δισκοκήλης, οι οποίες προκαλούν νευρολογικά συμπτώματα και σημαντικούς λειτουργικούς περιορισμούς, χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης από χειρουργό σπονδυλικής στήλης. Η παραδοσιακή ανοιχτή δισκεκτομή ήταν το χρυσό πρότυπο όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση της πάθησης, αλλά συχνά περιλάμβανε εκτεταμένη εκτομή ιστού, παρατεταμένο χρόνο ανάρρωσης και πιθανές επιπλοκές. Τα τελευταία χρόνια, η ενδοσκοπική δισκεκτομή έχει αναδειχθεί ως μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική, προσφέροντας αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών τεχνικών.

Ενδείξεις για ενδοσκοπική δισκεκτομή

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή ενδείκνυται συχνότερα για ασθενείς με συμπτωματική δισκοκήλη που προκαλεί ριζοπάθεια, πόνο στα πόδια και νευρολογικά ελλείμματα. Μπορεί επίσης να είναι κατάλληλη για επιλεγμένες περιπτώσεις εκφυλιστικής δισκοπάθειας. Η επιλογή ασθενών είναι ζωτικής σημασίας και η κατάλληλη προεγχειρητική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των απεικονιστικών εξετάσεων και της κλινικής αξιολόγησης, βοηθά όχι μόνο στην επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής, αλλά και την απόλυτη εξατομίκευση της χειρουργικής διαδικασίας με βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Διαδικασία ενδοσκοπικής δισκεκτομής

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή πραγματοποιείται με τη χρήση ενδοσκοπίου, το οποίο εισάγεται μέσω μιας μικρής τομής στο σημείο της σπονδυλικής στήλης που εντοπίζεται ο προσβεβλημένος δίσκος. Το ενδοσκόπιο διαθέτει μια πηγή φωτός και μια κάμερα συνδεδεμένη στο άκρο του, με σκοπό να παράσχει μια μεγεθυμένη απεικόνιση των εσωτερικών δομών της σπονδυλικής στήλης σε μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας, επιτρέποντας την οπτικοποίηση του χειρουργικού πεδίου και την ανατομία των περιβαλλόντων δομών. Έπειτα, εξειδικευμένα χειρουργικά εργαλεία εισάγονται μέσω του ενδοσκοπίου στην περιοχή όπου εντοπίζεται ο προσβεβλημένος δίσκος. Αυτό με τη σειρά του διευκολύνει την αφαίρεση του δισκικού υλικού που ασκεί πίεση στα νωτιαία νεύρα ή στο νωτιαίο μυελό διατηρώντας παράλληλα τις γύρω δομές. Μάλιστα, λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερου υγιούς δισκικού υλικού. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, αφαιρείται το ενδοσκόπιο και τα χειρουργικά εργαλεία και η πραγματικά μικροσκοπικού μεγέθους τομή κλείνει με ειδική χειρουργική κόλλα, καθώς δεν χρειάζονται καν ράμματα.

Ενδοσκοπική δισκεκτομή: Πλεονεκτήματα

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή προσφέρει πολλά οφέλη σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική δισκεκτομή. Αρχικά, η ενδοσκοπική δισκεκτομή αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση που πραγματοποιείται μέσω μικρότερου μεγέθους τομών. Οι μικρότερες τομές έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη εκτομή ιστού, μειωμένη απώλεια αίματος και ελάχιστες ουλές. Παράλληλα, σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο, αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική μειώνει εντυπωσιακά το χρόνο νοσηλείας και επιτρέπει την ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες. Η διατήρηση των γύρω δομών και το μειωμένο τραύμα των ιστών συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση, την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την ταχύτερη επιστροφή στην εργασία, στον αθλητισμό και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. 

Με την ενδοσκοπική δισκεκτομή, η σπονδυλική στήλη παραμένει άθικτη και υπάρχει μικρή πιθανότητα ανάπτυξης ουλώδους ιστού. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της διαδικασίας. Μάλιστα, η ενδοσκοπική δισκεκτομή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος μετεγχειρητικής λοίμωξης, αιμορραγίας, βλάβης των νεύρων και άλλων χειρουργικών επιπλοκών. Τέλος, οι μικρότερου μεγέθους τομές που χρησιμοποιούνται στην ενδοσκοπική δισκεκτομή οδηγούν σε βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα.