Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Σπονδυλοδεσία

H σπονδυλοδεσία είναι ένα είδος χειρουργικής επέμβασης που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει αστάθεια στην σπονδυλική στήλη (π.χ. σπονδυλολίσθηση, ασταθές κάταγμα), ή συμπληρωματικά σε άλλες καταστάσεις (πχ κυφώση, σκολίωση). Είναι μια επέμβαση στην οποία σταθεροποιούνται («δένονται»), δύο ή περισσότεροι σπόνδυλοι μεταξύ τους.

Υπάρχουν διάφορα είδη σπονδυλοδεσίας: με χρήση βιδών τιτανίου, μεσοσπονδυλίων κλωβών, συνδυασμός και των δύο (σπονδυλοδεσία 360ο), συνδυασμός σταθερής και δυναμικής σπονδυλοδεσίας κ.α.

Το είδος της σπονδυλοδεσίας που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από την πάθηση του ασθενούς, αλλά και από την εμπειρία του χειρουργού.