Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

Όγκοι

Όπως σχεδόν σε όλα τα όργανα του σώματος, έτσι και στη σπονδυλική στήλη είναι δυνατόν να αναπτυχθούν διάφορες εξεργασίες (όγκοι).

Η κατάταξή τους γίνεται ανάλογα με το σημείο που έχουν εμφανιστεί:

  1. Στα οστά ή γύρω από τη μήνιγγα (πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί).
  2. Ενδοσκληρίδιοι-εξωμυελικοί, όπως για παράδειγμα τα μηνιγγιώματα ή τα νευρινώματα
  3. Ενδομυελικοί, όπως το αστροκύττωμα και το επενδύμωμα.

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το σημείο που έχει εμφανιστεί ο όγκος καθώς και από το μέγεθός του. Μπορεί οι ασθενείς να είναι ασυμπτώματικοί και οι εξεργασίες να ανακαλυφθούν σαν τυχαίο εύρημα, να προκαλούν ήπιο πόνο (ο οποίος πολλές φορές ξυπνάει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νύχτας) μέχρι να υπάρχουν βαριές νευρολογικές βλάβες έως και παράλυση.

Η θεραπεία τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, την αποσυμπίεση των νεύρων και αν χρειάζεται την στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Πάντα στην αντιμετώπιση του ασθενούς έχει ρόλο και ο ογκολόγος για την περαιτέρω συνέχιση της θεραπευτικής αντιμετώπισης. (χημειοθεραπείες/ακτινοβολίες)